ServicesSoftware

Software

U hebt hardware, maar mist een systeem wat u echt verder helpt. Dit kan voor zowel uw cyclische als integrale inventarisaties zijn. Dan is de StockTrace software uw oplossing. De inventarisatie software wordt beschikbaar gesteld op uw eigen hardware. U kan vervolgens bepalen hoe vaak en wanneer u wil tellen. Vervolgens zorgen wij voor support.

Meer informatie

Werkwijze inventarisatie

Voor deze optie gaan we allereerst de werkwijze bepalen, de applicatie beschikbaar stellen op uw hardware en vervolgens de informatie-uitwisseling bepalen. Bij deze optie is het van belang te weten hoe u wil bepalen wat en wanneer geteld moet worden. Zodra alle voorwaarden ingesteld zijn, kunt u StockTrace zo vaak gebruiken als nodig.

Hoe werkt het?

Bij onze klanten ziet het proces voor het gebruiken van StockTrace er over het algemeen als volgt uit.

  1. StockTrace wordt beschikbaar gemaakt op uw hardware, u bepaalt wanneer en hoe vaak u het systeem gebruikt.
  2. Voorafgaand aan de eerste telling bepalen we de werkwijze en hoe informatie uitgewisseld moet worden. Bij cyclische inventarisaties is het in deze stap onder andere belangrijk om af te spreken hoe bepaald wordt wat geteld gaat worden.
  3. StockTrace wordt aangepast naar de gewenste tel en controleprocedure. Tevens worden de rapportages ingesteld en de informatie-uitwisseling bepaald met uw systemen.
  4. U logt in op onze software. Wat al wel of niet bekend is bij een gebruiker en een te tellen vestiging kan vooraf bepaald worden.
  5. De software loodst u vervolgens door de stappen voor de voorbereiding heen. Dit is een eenvoudig proces, geschikt voor mensen die dit slechts 1 keer per jaar doen. Bij vaker gebruik kunnen stappen overgeslagen worden.
  6. De telling start. Het hoofdkantoor kan ten alle tijden de voortgang en de resultaten zien. Op de achtergrond kijken wij mee indien support nodig is.
  7. Het systeem vertelt u welke stappen benodigd zijn om de telling goed af te ronden. Zo markeert het systeem locaties om te controleren op basis van hoge waarde of aantallen of omdat er merkwaardige tellingen hebben plaatsgevonden.
  8. Zodra alle stappen die samen bepaald zijn en door StockTrace afgedwongen worden afgerond zijn, is de telling klaar.
  9. Met één druk op de knop hebt u uw rapportages en is de voorraad geüpdatet.

Show, don’t tell 

Wat werkt beter dan tekst en/of een filmpje van onze oplossing, dat is natuurlijk het live zien. Bent u benieuwd hoe het systeem in de praktijk werkt? Neem dan contact op voor een demo om te zien hoe StockTrace voor u gebruikt kan worden. De ervaring leert dat het live zien van StockTrace de kracht veel beter naar voren brengt.